1. Kontaktní údaje prodávajícího
  2. Informace
  3. Doručování zboží
  4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
  5. Práva a povinnosti z vadného plnění
  6. Vyřízení reklamace
  7. Ochrana osobních údajů
  8. Řešení sporů
  9. Ostatní