Pro žáky

CvičebniceOnline pomáhá moderní formou zvládnout učení.

Pro rodiče

CvičebniceOnline přehledně ukazuje, co se dítě učí, jak danou problematiku zvládá a co je třeba, aby ještě procvičilo.

Pro školy

CvičebniceOnline je moderním nástrojem, kterým můžeme děti společně učit. Názorně je zde vidět co se dané dítě učí, v jakém rozsahu a co je ještě potřeba mu pomoci zvládnout.