Prvním krokem při nákupu licence CvičebniceOnline je registrace uživatele, který provede nákup licence CvičebniceOnline. K registraci uživatele potřebujeme Vaše osobní údaje jméno, email a přihlašovací heslo. Emailová adresa je velmi důležitá, poslouží i jako přihlašovací jméno do CvičebniceOnline. Registrace proto končí odesláním emailu s odkazem, na který klikněte. Tím se emailová adresa ověří a Váš účet se aktivuje. Upozornění – na jeden email lze registrovat pouze jeden uživatelský účet!

Druhým krokem při nákupu licence CvičebniceOnline je po přihlášení se do účtu vyplnění informací do Smlouvy mezi uživatelem – Vámi a CvičebnicíOnline. Následně tuto smlouvu odsouhlasíte a po odsouhlasení bude zaslána v elektronické podobě spolu s Platebními podmínkami na Váš email.

Třetím krokem je uhrazení ceny za licenci zvolenou ve smlouvě podle Platebních podmínek, které byly zaslány na Vaši emailovou adresu. Po zaplacení bude aktivována nakoupená a uhrazená licence CvičebniceOnline a bude možné CvičebniciOnline plně používat.

Před vlastní registrací si prosíme přečtěte následující dokumenty:

Nákup licence bude zprovozněn v první polovině září 2020.