Historie CvičebniceOnLine

CvičebniceOnLine vznikla již dávno. Vytvořil jsem ji v jednoduché funkční podobě pro svoje děti. Jako rodič musím podotknout, že jim CvičebniceOnLine hodně pomáhala. Čas rychle běžel, děti vyrostly z připravených testů a CvičebniceOnLine trošku usnula. Na čas jsem ji z nedostatku času a přebytku jiných aktivit uložil k ledu.

Jsem učitel. Vím, jak je těžké vytvářet písemné práce a domácí úkoly. Hledat cestu pro žáky, aby co nejrychleji zvládly probíranou látku. Po několika životních změnách opět učím na základní škole, teď již sedmým rokem. Musím konstatovat, že v této uspěchané době mi nástroj jako CvičebniceOnLine ve škole chyběl. Proto jsem ji oprášil a zkusil použít k výuce. CvičebniceOnLine měla vždy veliký úspěch. Pro dnešního žáka je tato forma učení příjemnou. Žáci ji mají za zábavnou a spravedlivou. Žáci si rádi test spustí, protože vědí, že pokud se dostatečně připravili již zkoušením testu, látku zvládnou a test dopadne dobře. Já jsem rád, pokud mohu žákům rozdat dobré známky.

Současný stav CvičebniceOnLine

Pro všechny popsané důvody jsme CvičebniciOnLine oprášili, doplnili o nové funkce a denně přidáváme nové otázky a testy tak, abychom ucelili kompletní látku pro základní školu.

CvičebniciOnLine jsme plně spustili od 1. 9. 2020, tedy pro školní rok 2020 – 2021. Pro tento školní rok plánujeme zhotovit plnou látku matematiky, částečně látku českého jazyka, fyziky, angličtiny a němčiny. Každý den připravujeme novou látku a naším cílem je co nejrychleji plnit testy pro všechny předměty školní docházky. Jakmile dokončíme vývoj všech funkcí, intenzivněji budeme plnit nové testy. Na konci školního roku 2020 – 2021 bychom rádi měli plně pokrytou matematiku, český jazyk, fyziku, dějepis, slovní zásobu pro cizí jazyky.

Cíle projektu

  • Pomocí moderní metody jakou CvičebniceOnLine je zefektivnit práci učitelů, rodičů i žáků.
  • Urychlit proces učení i hodnocení.
  • Zlepšit spolupráci žáka, rodiče a vyučujícího.