Známe to všichni – ptáme se JAK…

  • Jak přimět děti k učení?
  • Jak je kontrolovat?
  • Jak jim práci zkontrolovat?
  • Jak jim vymyslet příklady?
  • Jak jim dát úkoly, když nejsme doma?
  • Jak pomoci dítěti být úspěšným

Odpověďmi na tyto otázky jsme se zabývali a vytvořili unikátního pomocníka – CvičebniciOnLine.

Primární funkcí CvičebniceOnLine je cvičebnice k procvičení toho, co ve škole žák pochopil. V mnoha případech připojujeme i jednoduchý návod k otázkám a řešení tak, aby žák v případě neúspěchu měl možnost zjistit, kde je problém, látku pochopit a vše zvládnout.

Další funkcí CvičebniceOnLine je možnost kontroly znalostí dítěte a snahy zlepšení znalostí.

Jak test funguje a jak se tvoří

CvičebniceOnLine se snaží pomoci dítěti látku zvládnout komplexně.

Test je tvořen souborem otázek na dané téma, na které dítě postupně odpovídá. Primárně se volí otázky, které žák ještě v testu neměl, nebo nezvládl. Při každém spuštění testu generuje test jiné pořadí otázek a jiné pořadí odpovědí. Dynamicky měnící se zadání je důležité, aby dítě muselo u otázek přemýšlet a ne si jen pamatovat pořadí odpovědí při opakovaném spuštění testu. Dítě je tedy nuceno test vnímat, číst a hledat řešení pro každé spuštění testu, což mu pomáhá v zapamatování si procvičované látky.

CvičebniceOnLine je cesta ke zvládnutí látky. Cesta k trvalým znalostem.


CvičebniceOnLine pokrývá látku tak, že vyučující, který ji používá má možnost pravidelně podpořit výuku vhodným testem. Tímto může pomoci vašemu dítěti pochopit, procvičit, zafixovat, zopakovat a celkově zvládnout výuku ve škole.

Kontrola pro rodiče i vyučující


CvičebniceOnLine je nástroj, který informuje o tom, které testy, kolikrát a s jakou úspěšností vaše dítě dělá.

Vyučující v CvičebniciOnLine plánuje žákovi domácí úkol. Ve škole si ověří, kdo a s jakou úspěšností domácí úkol dokončil. Vidí, kolik se o test dítě pokoušelo s jakou úspěšností, kolik času úkolu dítě věnovalo.
Rodič dostává od CvičebniceOnLine email o dokončených testech svého dítěte s frekvencí, kterou si nastaví – po každém testu, denně, týdně. Má snadnou kontrolu nad tím, jak úspěšně dítě pracuje na svém vzdělání. Dítě musí test dokončit a to v požadované úspěšnosti. Jasné hranice, jasný cíl, jasné zadání. Jasná kontrola. Dítě má cestu jak úkol dokončit bez možnosti výmluvy.

V CvičebniciOnLine rodič vidí jaké testy a zkoušení jeho dítě ve škole absolvovalo. Vidí jasně s jakou úspěšností, jakými chybami a jakou známkou.

Všichni známe situaci, kdy dítě píše písemnou práci ve škole a málokdy přinese domu papír s „písemkou“. Nerado se chlubí, pokud se práce úplně nepovedla. Jako rodiče však potřebujeme vidět právě to, co se nepovedlo, abychom mohli dítěti pomoci. CvičebniceOnLine je přehledným ukazatelem potřebných informací.

Vyučující spolupracuje s CvičebnicíOnLine a dává možnost dítěti se na test připravit, informuje žáky o testu, který budou psát na známku a tak je pro dítě velmi jednoduché se na daný test připravit. Prostě si jej spustí a naučí. Zvládnutí testu znamená zvládnutí látky. Dobrou známku, pěkné vysvědčení.