Školám dáváme do ruky velmi silný nástroj – CvičebniciOnLine, který má pomoci všem učitelům.

Výhody práce s CvičebnicíOnLine

 • individuální přístup k žákovi;
 • možnost práce s jednotlivcem i skupinou;
 • testy jsou vytvořené a pokrývají celý předmět, učitel CvičebniciOnLine může pouze používat, nemusí ji tvořit;
 • kdo chce tvořit něco svého, může;
 • přehledná viditelnost práce, pokroků a výsledků žáka pro vyučujícího;
 • snadné zadávání a opravy domácích úkolů;
 • ulehčuje zadávání a opravu písemných prací on-line – okamžitý výsledek, uložená práce;
 • v psaní a kontrole čtvrtletních prací;
 • možnost tisku a generování papírových testů na různý počet oddělení;
 • urychlení informací o známkách – nikdo nemusí čekat na dlouhé opravování testu;
 • transparentnost – viditelné výsledky pro žáky, rodiče i školu;
 • snadná spolupráce žáka, rodiče a školy.

Vyučující získává CvičebniciOnLine jako nástroj na zadání, opravu a kontrolu domácích úkolů. Také jako nástroj na testování – zkoušení žáků ve škole. Může zkoušet celou třídu v počítačové učebně najednou s okamžitým výsledkem. Nebo může zkoušet třídu po částech např. při nedostatku potřebného počtu tabletů či počítačů.

Odpadají dohady nad tím, co bude v testu. Testové otázky jsou dané, testy z nich jsou variabilní. Žák tedy dopředu test zná a může se na něj snadno připravit. Dělal z něj domácí úkol. Test je tvořen vždy z vícero otázek a tak je pro žáka, rodiče i vyučujícího zvládnutí testu zárukou zvládnutí celé požadované látky.

Žáci mají snahu podvádět – opisovat. Mají na to již propracovaný systém a pro vyučujícího je velmi obtížné uhlídat celou třídu. Proto možnost více variant testu, tisk otázek v jiném pořadí či tisk odpovědí v jiném pořadí a v nejefektivnějším případě testování on-line pomáhá vyučujícímu se více věnovat výuce a zrychlit administrativní práci okolo tvorby a opravy testů.

Pro ty, kteří nemají možnost procvičování na počítači, nebo pro vyučující, kteří nechtějí zkoušet v počítačové učebně je možnost tisknout si papírovou podobu testů.

Stačí tak málo – zaregistrovat do CvičebniceOnLine vaši školu a jen ji používat.