utřídí informace
ukazuje závislosti
vytvoří struktury

naučí látku
procvičí látku
vše na jednom místě

opakování látky
propojí informací
okamžitý výsledek

Otestováno distanční výukou.