Samozřejmě se může stát, že v otázce objevíš chybu v zadání či řešení, a proto je ve CvičebniciOnline možnost, jak ji rychle opravit.

Po vyhodnocení testu se u každé otázky objeví tlačítko Nahlásit, které k tomu slouží.

Dříve, než chybu nahlásíš, použij všechny dostupné zdroje k ověření svého tvrzení. Velmi často se totiž hlásí dohady, chybně naučená látka, a přitom by stačilo málo, několik kliknutí (učebnice, Google, kamarád, učitel apod.) Stojí spoustu úsilí odpovídat a ověřovat takováto hlášení.

PROSÍME proto všechny, aby nehlásili své překlepy v odpovědích, omyly ve vybrání možností. Chyby to sice jsou, ale nikoli ve CvičebniciOnline. HLASTE skutečné chyby, které je třeba opravit, aby ostatní měli zadání i odpovědi už správně. Vaše emoce a občas nevhodné poznámky se do tohoto prostoru nehodí. Moc děkujeme!

DŮLEŽITÉ!!! Po nahlášení chyby se za krátký čas podívej, jak ti vyučující nebo CvičebniceOnline odpověděli na tvoji připomínku. Bez přečtení reakce na chybu se nemáte jak poučit – pravidlo, postup, způsob řešení…

O svých nahlášených chybách a reakcích na ně se dozvíš v menu Spuštění testu – Moje nahlášené chyby