Protože CvičebniceOnline obsahuje množství testů, ukážeme si na příkladu anglického jazyka , jak vyhledat konkrétní test.

V seznamu všech testů je několik typů. První velikou kapitolu tvoří slovíčka, druhou kapitolou jsou nepravidelná slovesa, třetí kapitolou pak ostatní gramatické jevy, které stále přibývají.

Jak na to:

V horní části seznamu testů je pole pro vyhledávání:

Používá se k plnému, fulltextovému vyhledávání v testech. Funguje na jedno slovo, ale i na část hledaného textu. Napíšeš pojem, který hledáš, např. slovíč a zobrazí se jen testy s názvem slovíč.

Nebo slovo nepravidel

V seznamu testů se dá takto vyhledat cokoli – procenta, rovnice, tvarosloví, husité…