Jde o otevřený systém: na CvičebniciOnline se trvale pracuje. Vylepšujeme ji podle požadavků vyučujících, žáků a zkušeností z provozu.

Systém bez projektových peněz: tvoří jej nadšení programátoři a učitelé bez vazby na projekty a jakékoli dotace.

Používá se samotnými tvůrci: drtivá většina testů již byla použita ve výuce a otestována. Žáci, učitelé i ostatní uživatelé nás upozorňovali na nedostatky, nevýhody, navrhovali změny. Tato zpětná vazba stále trvá.

Systém bez reklam: zařekli jsme se, že nenecháme rozptylovat žáky jakoukoli reklamou.

Systém bez omezení: neexistují žádná omezení na počet spuštěných testů, ročníků a podobných omezujících pravidel. Uživatel má k dispozici všechny možnosti, které systém nabízí.

Transparentnost: platí pro všechny zúčastněné strany – žáka, učitele i rodiče. Je vidět co, kdy a s jakým výsledkem žák vypracoval, co právě dělá apod. Z těchto přehledů se dají vyvodit závěry pro další výuku.

V rámci licence máte k dispozici okamžitě všechny nově vzniklé testy a funkcionality. Každý týden vznikají nové a nové testy, programují se nové připomínky a nové funkce vznikající provozem systému.

Reagujeme na nahlášené postřehy vyučujících i žáků: průběžně ladíme otázky a odpovědi tak, aby byly správné a srozumitelné všem.

Ochota spolupracovat: pomáháme implementovat testy vyučujících, kteří mají své podklady a chtějí je do systému vložit.

Objektivní kontrola času a odpovědí při přezkoušení.

Jednotnost vyučované látky v ročníku: jednotné zadání i obtížnost písemných prací v různých třídách.

Stejná hloubka vyučované látky ve všech třídách v ročníku: stejné ověření znalostí.

Seznam přiřazených testů na jednom místě: žák vidí všechny zadané domácí úkoly i termíny jejich ukončení, tedy snadná kontrola přípravy i pro rodiče.

Písemné práce: systém řeší problémy s písemnými pracemi, jejich vyvážeností, opravováním, případně snahou žáků opisovat. Všechny vygenerované testy mají stejnou obtížnost, otázky se při každém spuštění mění, mají různé pořadí, žádný test není stejný. Systém sám práci opraví a vyhodnotí, nicméně vyučující může některou odpověď přesto uznat a upravit vyhodnocení sám.

Systém soviček: jedná se o motivační formu odměny snaživějším uživatelům, která dává vyučujícímu možnost započítat aktivitu do celkového hodnocení.

Otázky v testu: při procvičování žák získává a opakuje znalosti, ne otázky, ty se mění.

Parametrizace testu: test je možné zpřesnit různými způsoby – čas, odkdy dokdy, komu, počet otázek, spojování testů, úprava testů co do obsahu atd.

Dílčí testy: testy jsou rozděleny tak, abychom maximálně využili vytvořené otázky a dali prostor pomalejším dětem zvládnout daný problém postupně tak, jak se po částech učí. Řeší jeden problém po druhém.

Možnost vypracovat úkol nebo práci kdekoli: žák látku procvičoval, ale v příslušný den nebyl ve škole, práce jsou už opravené a vyučující vykládá nové téma. Může ji podle domluvy vypracovat kdykoli a kdekoli – stejná třída, jiná místnost, cesta domů, trénink, soustředění, dovolená… Okruhy zůstávají stejné, otázky jsou jiné. Učiteli tak odpadá práce s doháněním klasifikace.

Rodič vidí celou přípravu a zkoušení dítěte: přes přihlášení žáka může rodič vstoupit do CvičebniceOnline a vidí, jak se připravoval a s jakým výsledkem práci napsal, kde chyboval. Odpadá posílání papírové písemné práce rodičům a mizí riziko její ztráty.