Zde se pokusíme sepsat hlavní dohady žáků, kteří se rozčilují nad prací v CvičebniciOnline. Všichni víme, že to jsou ti, kteří spíše nepracují. Tyto dohady vznikají i při implementaci CvičebniceOnline. Žáci začínají pracovat v CvičebniciOnline a ještě nevědí, jak funguje.

Zapomněl jsem heslo!

Toto je opravdu nejděsivější hláška pro všechny správce.

Řešení: velmi jednoduché. Žáci mají školní email. Připojují se do Teamsu nebo jiné podobné aplikace emailem. V případě zapomenutého hesla si žák zažádá o zaslání nového, přijde mu odkaz, na kterém si už heslo sám změní. Nechodí za správcem, vše zvládne sám. Žádost o zaslání hesla je na přihlašovací stránce hned pod oknem pro heslo.

Nemůžu se přihlásit, mám zablokovaný přístup!

Text „zablokovaný přístup“ je konec zobrazené věty. S největší pravděpodobností žák píše chybně login nebo heslo. Loginem je žákovský email a heslo zná jen on sán. Pokud by opravdu došlo k zablokování všech, řešila by tento stav CvicebniceOnLine.

Řešení: Ověřit žákův login, že zadává školní email a zažádat o nové heslo (viz výše).

Ono mi to vymazalo mou volbu!

CvičebniceOnline nikdy volbu nevymaže. Pravdou je spíše opak. Žák zná odpověď, rychle ji chce vybrat a klikne trochu jinam. Správná volba se nevybere nebo se vybere ta chybná.

Řešení: Radím žákům, ať svou volbu kontrolují a ověří si, že mají zaškrtnutu variantu, kterou měli na mysli.

Nevěděl jsem, že mám vybrat více možností!

Mnoho otázek má v zadání Vyber vše, Vyber všechna,…

Řešení: V menu Nápověda je první nápovědou pro žáky „Základní informace“, v níž jsou typy otázek vysvětleny. Kolečko je jedna možnost, čtverečky označují více možností (to ale nevylučuje, že správná je jedna, žádná).

Já jsem tam test neviděl!

Pokud je žák přidělen do dané klasifikační skupiny, MUSÍ test vidět.

Řešení: Nejčastější problém je, že se žák v daném časovém okénku do CvičebniceOnline ani nepřihlásil. Tento fakt je vidět v Tvorba testů – Moje třída – Měsíční přehled. Druhým důvod je, že žák není v dané klasifikační skupině, není tedy v seznamu žáků daného testu.

Neumím napsat druhou mocninu!

Žák pracuje málo v CvičebniciOnline a nevšiml si, že pod otázkou Napiš jsou tlačítka se znaky, které by mohl použít. Opět jedna z nápověd.

Řešení: Ukázat nápovědu. Pokud někde opravdu tlačítko chybí, což je teoreticky možné, neboť tlačítka na speciální znaky vznikla později než část testů, stačí problém nahlásit jako chybu a my vše doplníme.

Mám odpověď stejnou, ale neuznanou jako správnou!

Ano, jsou případy, kdy to tak vypadá. Vždy je tato skutečnost z důvodu kopírování odpovědi do políčka Napiš. Někteří žáci si totiž připraví část odpovědí a pak je do okénka prostě nakopírují (hlavně při distanční výuce). Ovšem při kopírování se kopírují i netisknutelné znaky, které nejdou vidět, ale systém je odhalí. Proto správně chybná odpověď.

Řešení: Nekopírovat odpovědi, ale psát je.

Mám odpověď stejnou, ale neuznanou. Mám jen jiné pořadí, vyzkoušel jsem všechny možnosti!

Toto je velmi oblíbené tvrzení. Žák se učí odpovědi ze správných odpovědí v již vyhodnoceném testu. Jenže se jedná o otázku, která má více správných odpovědí. Tyto odpovědi jsou všechny uvedeny za sebou a žák odpovídá všemi možnostmi místo jen jedné z nich.

Řešení: Vysvětlím žákovi, proč je tam více odpovědí, a vyzvu ho, aby si vyzkoušel znovu odpovědět na danou otázku. Příklad z praxe: Jak se jmenuješ? Pepa, Pepíček? Taky řekneš jen jedno jméno. Buď Pepa, nebo Pepíček. Tak napiš odpověď, jednu z možností.

Nešlo mi to spustit, nešlo mi to vyhodnotit, nic to nedělalo!

Ano, v době distanční výuky měli žáci různé poskytovatele internetu a tam, kde to moc nefungovalo, nešel internet, a tedy ani CvičebniceOnline.

Řešení: Individuální přístup. Ten, kdo se se mnou bavil přes Teams, tomu to určitě běželo. S některými jsme se domluvili, že po dobu písemné práce či testování se odpojí z Teamsů, poté jim vše fungovalo a po napsání testu se opět připojili na Teams. Já viděl, kdo co dělá, a vše bylo v pořádku.

Nemůžu psát písemku, nejde spustit, píše mi to, že jsem již písemku napsal!

Ano. Jsou mobilní telefony, které mají problém s připojením k internetu. Žák se pokusí spustit písemnou práci a nedaří se, klikne dvakrát, dvakrát tedy odešle požadavek mobilní telefon, aniž by to žák věděl. Někdy jde internet opravdu špatně, a tak se žádost o písemnou práci odešle dvakrát. Důvod není důležitý, prostě dojde ke spuštění, nevyplnění a ukončení možnosti dalšího spuštění či uložení nevyplněného testu.

Řešení: Otevřu si výsledky daného testu menu Tvorba testů – Tvorba přidělených testů – daný test – Výsledky, najdu příslušného žáka a daný pokus mu tlačítkem Vymažu zruším. Žák si okamžitě může test spustit znovu.

Podvádějí ti, kteří mají většinou vyhodnocení dřív, než skončil nastavený čas. Nelíbí se jim výsledek a chce reset, nové spuštění testu. Že prý… Je to na Vás, na tom, jak si nastavíte pravidla, domluvíte se na opravě, …

Nemůžu napsat speciální znak, nevím jak a tlačítko pod otázkou napiš není!

Ano, to se může stát. Tlačítka speciálních znaků vznikla až za běhu a připouštíme, že existuje několik málo testů, kde ještě nejsou přidělena.

Řešení: Žáci mají za nahlášenou správnou chybu, tedy i překlep a neexistující tlačítko, sovičku. Vyhodnoť si test, otázku ti uznám a ty ji nahlas jako chybu, budeš mít sovičku, tlačítka se přidají.

Nemám sovičku, i když jste mi uznal nahlášenou chybu!

Ano, sovičky se přidělují v noci. Pokud jsem chybu uznal dnes, budeš ji mít zítra.

Řešení: Počkat do následujícího dne. Pokud se tak nestane, emailem napsat CvičebniciOnLine. Variantou je i nahlášení chyby s textem „Nepřidělují se sovičky“. Sledujeme chyby a zkontrolujeme přidělování soviček.

Nezobrazil se mi obrázek a nemohl jsem odpovědět!

Ano, při špatném připojení k internetu nebo problémech s mobilním telefonem se může stát, že stahování obrázků se zastaví a v otázce je vidět jen čtvereček místo obrázku. Pokud na obrázek v testu kliknete, zvětší se a křížkem jej opět zavřete.

Řešení: Pokud se toto žákovi stane (viděl jsem to za 400.000 testů cca 3x), stačí kliknout na daný čtvereček, obrázek se aktuálně stáhne, zvětší a vše pokračuje normálně dál.