Menu Tvorba testů – Moje třída.

Záložka Klasifikace.

Vyberete si třídu a předmět a stiskněte Zobrazit. Objeví se známky přidělené v CvičebniciOnline dané třídě v tomto pololetí. Zde jsou jména dětí smazána.

U Vašich zadaných testů – známek, jde známka rozkliknout a vidíte detail příslušného testu, tedy zdroj dané známky.