Statistika práce dětí je rozdělena na dva pohledy.

  1. Práce žáků, tříd a školy včera, za celý měsíc: v menu Tvorba testů – Moje statistiky (Moje statistiky a Statistiky školy).
  2. Práce žáků v tuto chvíli: v menu Tvorba testů – Moje třída (Měsíční přehled, Dnešní testy, Klasifikace); můžeme sledovat aktuální práci v hodině, chceme vidět, co žáci dělají, kolik už vypracovali testů, zda pracují na písemce. Ideální je tato možnost při distanční výuce, kdy žáci nejsou ve třídě.

Volitelnými parametry pro statistiky jsou období, třída a předmět.

Měsíční přehled

Tvorba testů – Moje třída – Měsíční přehled

Zde je statistika jednotlivých žáků a tříd – jaké testy měli přidělené, kolikrát je vypracovali, které testy spustili, ve který den, jak dlouho plnili úkoly, kolik testů spustili. Kliknutím na příslušné číslo spuštěných testů nebo pomlčku (žák nepracoval) se otevře detail daného dne. V době distanční výuky jasný důkaz pro žáky i rodiče, že žák pracoval, anebo nikoli.

Dnešní testy

Tvorba testů – Moje třída – Dnešní testy

Tato statistika ukazuje to, co se děje právě teď. Modře jsou zvýrazněny testy, které žák dokončil, žlutě ty, které má spuštěné. Pokud žák spouští mnou přidělené testy, kliknutím na daný test si ho otevřu a vidím otázky, u dokončených (modrých) testů i odpovědi. Tato možnost nám dává kontrolu nad prací při distanční výuce. Pokud žáci pracují, mají spuštěný test, který vidíme jako žlutý. Má-li žák problém, ozve se, kliknu na jeho rozpracovaný test a žák položí otázku. Vidím zadání a mohu tedy okamžitě reagovat. Průběžně sleduji dokončené testy, podle potřeby vysvětluji, kde žák udělal chybu, zeptám se, co ho k odpovědi vedlo, jestli si uvědomuje, v čem se spletl, jaký je správný postup apod.

Pokud Vám test nejde rozkliknout, žák vyplňuje test z jiného předmětu, zadaný jiným vyučujícím a do něho nemáte právo nahlížet. Žák tedy dělá ve Vaší hodině něco, co nemá…

Klasifikace

Zde jsou vidět všechny známky vybraného žáka ve CvičebniciOnline a pravděpodobně zanesené i do Bakalářů. Máte možnost kterýkoli si otevřít, prohlédnout, ukázat rodičům.