V případě, že žákovi je vyhodnocena otázka jako chybná a z nějakého důvodu chce učitel odpověď uznat, tuto možnost má také. A jaké důvody nás k tomuto řešení mohou vést?

Jsou žáci, kteří mají z českého jazyka na vysvědčení trojku nebo čtyřku a ti udělají lehce chybu v otázkách „Napiš„. Ne znalostní, nýbrž gramatickou a v tu chvíli je odpověď vyhodnocena jako chybná.

Dále používám ruční změnu ve slovních úlohách. Otázka: „Napiš v milimetrech číslo…“ Odpověď: Žák napíše do odpovědi 12 mm. Právě „mm“ je navíc, a proto se odpověď vyhodnotí jako chybná. Tuto chybu dělají spíše žáci, kteří si test dopředu nezkusili. V psané písemné práci by tato varianta byla uznána a já to tak dělám i zde. Kliknutím ji změním.

Ve vyhodnoceném testu žáka jsou u každé otázky tlačítka, která mění status otázky na správně, chybně nebo vymazat. Použitím těchto tlačítek se automaticky přepočítá i výsledek testu.