Každý, kdo zadá test, by měl s žáky komunikovat. Pokud tedy dítě najde problém, obrátí se logicky na svého učitele – zadavatele testu.

Každý učitel má proto ve svém menu Tvorba testů – Oznámené chyby v mých testech.

V seznamu, který se zobrazí, je vidět, kdy byla chyba nahlášena, z jakého předmětu, v kterém testu, v jaké otázce, kdo ji nahlásil, komu byla chyba přidělena k řešení, stav chyby, tlačítko Zobrazit. Defaultně je nastavený filtr na nové chyby, ty jsou nejdůležitější. Změnou filtru uvidíte i ostatní, již vyřešené chyby.

Chyba má status nová, vyřešená nebo odmítnutá. Při zobrazení detailu chyby vidíme:

Detail nahlášené chyby v levé části obrazovky. Zde je důležité tlačítko Zobrazit test s chybou. Doporučuji na něj klikat prostředním tlačítkem myši – kolečkem, aby se test otevřel v nové okně a zůstala vám otevřená nahlášená chyba. V pravé části je pak detail otázky.

Pro učitele existují tři možnosti, jak s chybou naložit.

Vyřeším chybu sám.

První možností je Odpovědět žákovi. Vyplníte poznámku – odpověď, kterou vidí žák a tlačítkem Uložit a odmítnout – chybu vyřešíte. Jinou volbu nemáte, protože v případě, že má žák pravdu, tak to znamená změnu otázky a v tomto případě předáváte otázku CvičebniciOnLine s popisem změny.

POZOR: vyřešíte otázku jen když chybu zamítnete!

V ostatních případech otázku jen předáte někomu jinému.

Předám chybu jinému učiteli.

Pokud jsem v kontaktu s jinými vyučujícími, chci mu ukázat chybu nebo jiný učitel dělal daný test a já ho jen použil, mohu chybu předat někomu jinému.

Přepnu se tedy do záložky Předání chyby učiteli.

Vyberu učitele a případně mu napíši komentář k chybě. Uložím a předám stiskem tlačítka.

Předání chyby CvičebniciOnline

Tento stav použijete ve chvíli, kdy je otázka opravdu chybná, má v sobě překlep, chcete změnit odpovědi, zadání otázky apod.

Vyplníte svůj postoj k otázce, co se má změnit, předáte k řešení CvičebniciOnline a ta nahlášenou chybu opraví a napíše žákovi řešení.