Moje zkušenosti (učitel matematiky a fyziky)

Pokud nad dětmi nevisí nebezpečí zkoušení či písemné práce, neučí se. To je fakt. Proto nabízím žákům tento systém, při kterém mohou být úspěšní a mají k tomu připravenou cestu.

Z fyziky máme každý týden domácí úkol a každý týden písemnou práci při 2 hodinách fyziky týdně.

Z matematiky je použitých testů v jednom týdnu více, ale jen jeden je domácí úkol, který žáci plní doma. Dvakrát v týdnu ověřuji znalosti písemnou prací – v úterý a ve čtvrtek. Úterý proto, aby se mohl žák zeptat na to, co mu nešlo v pondělí, čtvrtek pak se stejným záměrem a pátek věnuji další látce, běžnému procvičování. Je důležité střídat digitální formu s papírovou podobou písemné práce, a proto někdy píší žáci písemnou práci na papír.

Nejtěžší je toto tempo pro mě, učitele. Pořád něco vymýšlet, kontrolovat, připravovat, informovat žáky. CvičebniceOnline vše pro mě připravila. Testy jdou ruku v ruce s výukou. Testy si připravím vždy na jeden týden včetně písemných prací. V pondělí zapisuji známky z předešlého dne, nic neopravuji, nic nevymýšlím, vše je hotové. Jen přiřazuji připravené testy a zapisuji známky. Pokud mi nějaký test chybí, zapracuji a vím, že mám test připravený do budoucna a kdykoli ho mohu použít. Tento test navíc může kdokoli na CvičebniciOnline použít.

Navíc mají žáci i několik známek ze zkoušení u tabule .

Jak tedy postupuji?

Po odučení části probírané látky, což odpovídá asi týdnu výuky, chci, aby děti látku přečetli v učebnici.

Na další týden dostanou z této látky domácí úkol (na celý týden). Výuka probíhá dál, žáci dělají domácí úkol.

Uplyne další týden, ze zadaného domácího úkolu, který skončil, napíšou děti písemnou práci a zároveň dostávají další domácí úkol z další probrané látky. Takto pořád dokola. Zvládají i dva úkoly na týden, z nichž jeden je lehoučký, např. fixace pravidel, opakování jednotek, vyjmenovaných slov, druhý je na probíranou látku.

Domácí úkoly mám dobrovolné. Klasifikuji malou jedničkou nebo větší jedničkou za sovičku nebo uvolněn nebo nepsal.

Na domácí úkol i písemnou práci se ideálně hodí 15 otázek a 5-7 minut dle testované třídy. Slovní úlohy, rýsovací úlohy, obtížnější látky nastavuji individuálně podle časů v domácí přípravě, která objektivně ukazuje, jak daná látka dětem šla.

Výhody:

 • Rodiče vidí veškerou přípravu dětí.
 • V průběhu domácího úkolu je možné zeptat se na hodinách a dovysvětlit nepochopené otázky, látku. Je vidět, jak žák odpovídal v otázkách testu, kde je případně problém. Učí se komunikovat, přijít, ptát se, nechat si pomoci.
 • Každou látku, kterou naučím, děti procvičují. Pochopení ověřím písemnou prací. Každý má jiný počet spuštění testů při procvičování, podle svých potřeb a svou rychlostí. Cíl je jasný – udělat test na sto procent. Žáci okamžitě vidí správné odpovědi i své chyby.
 • Domácí úkol pomáhá látku pochopit a procvičit si ji jen tehdy, pokud je správně vypracovaný. Následuje okamžitá zpětná informace pro žáka, test se vyhodnotí a on ihned vidí výsledky.
 • Žáci mají méně stresu při neúspěchu v jedné písemné práci, neboť díky domácím úkolům a písemným pracím mají hodně známek a možnost vylepšit si průměr. Motivace odměnou za domácí úkol, příprava na písemnou práci.
 • Děti procvičí mnohem více látky než jen samostudiem z učebnice.
 • Děti mají možnost samostudia bez vazby na rodiče, sourozence, kamarády. Okamžitě vědí, jak dané problematice rozumějí.
 • Zvykají si na testování omezené časem. Přijímací řízení, řidičský průkaz a mnoho dalších přezkoušení je dnes na počítači a na čas, který nejen žáky velmi stresuje. Pravidelná práce s časem a otázkami vede k zvládnutí tohoto typu zkoušení.

Skutečnost:

 • Nějakou dobu je potřeba žáky naučit s tímto systém pracovat. Použít vzorový postup několik písemných prací, než pochopí, že je třeba začít se učit a jak s časem nakládat.
 • Nikdy nepracují všichni. V dobrých třídách nepracují jednotky dětí, dvě, čtyři. Ve slabších třídách třeba třetina.
 • Jsou žáci, kterým hodnocení tři nebo čtyři na vysvědčení stačí.
 • Žáky pohání radost z úspěchu. Ačkoli to vypadá jako klišé, děti si brzy zvyknou a mají z dobré práce radost. Vidí, že to má smysl, že se dokáží zlepšit, že ostatním to funguje, tak proč ne jemu.
 • Je zde jasný důkaz toho, že za 30-60 minut denně, které by žák trávil jen u učebnice a sešitu, sám bez kontroly udělá mnohem více práce, zodpoví mnohem více otázek. Je to zde jednoznačně vidět a nemají výmluvu, proč to nejde. Ve CvičebniciOnline je vidět, jak dlouho denně pracují na splnění domácích úkolů.
 • 30 – 60 minut stačí na vypracování 6 domácích úkolů z různých předmětů. Cca 15 vyplněných testů po 15 otázkách což je 225 odpovědí na opakovanou látku s okamžitou informací o úspěšnosti.
 • V neposlední řadě dávám za jedničku z písemné práce bonbón. V deváté třídě super motivace. Velký pytel malých bonbónů z Makra a nevěřil bych, co to s devátou třídou udělá.

Je veliká škoda, když vyučující používá CvičebniciOnline jen na písemné práce nebo jednodenní opakování. Je to především cvičebnice – pomoc žákovi danou látku zvládnout, procvičit. Každý žák má svůj nabitý denní harmonogram a jednodenní úkol vede jen ke stavu nevyplnění úkolu. Týdenní úkol žáci zvládají daleko lépe, dopředu s ním počítají.