Přímo v hodinách při výuce nové látky nebo opakování: při výuce nové látky zadá učitel test a vidí, jak se dětem daří zvládat danou látku. Při individuální práci žáků má čas věnovat se žákům, kteří danou látku nepochopili nebo mají vyšší nároky na vysvětlení. Každý žák si pracuje svým tempem, vypracuje různé množství testů a obě strany získají zpětnou vazbu. Žáci, kteří danou látku zvládnou, mohou pomoci těm, kteří „tápou“. Skupinově pracují na zvládnutí daného problému, nové látky a vyučující se v tu chvíli stává jakýmsi mentorem.

Při procvičování látky – domácí úkol: Co učím žáky, to dostávají za domácí úkol. Procvičujte, trénujte, pochopte, zapamatujte si látku. První motivací je vypracování domácího úkolu na sto procent, za což žák získá malou jedničku. Druhou motivací je získání sovičky. Tu získá ten, kdo vypracuje domácí úkol na sto procent ve tři různé dny, a jednička má pak vyšší váhu (stanoví si každý vyučující sám). Sovička se po splnění podmínky sama přiřadí k vyhodnocení testu.

Písemné práce: předem si připravíme test a nastavíme ho jako písemnou práci. V hodině dáme jen pokyn k zahájení a všichni si danou písemnou práci spustí – to vyučující vidí v Tvorba testů – Moje třída. Všichni mají stejné podmínky, stejnou obtížnost, ale jiné otázky, jiné pořadí otázek, jiné pořadí odpovědí, mohou si kontrolovat uplynulý a zbývající čas. Tento způsob minimalizuje možnost opisování či podvodu. Učitel zkontroluje a vyplní klasifikaci a zapíše známky do Bakalářů (IS školy). Individuálně jde zadat test klasifikační skupině, třídě nebo jednotlivci. Test vidí pouze nastavená skupina žáků po dobu jeho platnosti.

Samostudium žáků: např. v době distanční výuky, karantény, lehčí formy nemoci si žáci sami spouštějí nepřiřazené testy vyučujícím (veřejné testy) a sami si procvičují vybranou látku. Tato možnost je přístupná 24/7 pro všechny uživatele. Stačí pouze ochota, snaha, chuť a trochu času.

Individuální přístup: žákům s obtížemi nebo velmi nadaným žákům můžeme individuálně přiřazovat testy různé náročnosti, různých ročníků a sledovat, jak danou látku zvládají, dávat jim práci navíc. Systém dává možnost výuky pro žáka s asistentem, je transparentní pro vedení školy, rodiče, asistenta, ČŠI i žáka.