Naším cílem je využít vymyšlené otázky na maximum, pomoci žákům co nejrychleji zvládnout danou látku. Proto jsou v testech tzv. Dílčí testy (dají se zobrazit i skrýt). Jde o skupiny testů, které procvičují jen malou část ucelené části, kapitoly. Jako by se danou látku žák učil, jedno po druhém.

Jsou žáci, kteří nezvládnou celou látku a mají na vysvědčení i jinou známku než výborný nebo chvalitebný. Třeba pro tyto žáky jsou dílčí testy velmi vhodné, protože jim pomalejším tempem a náročností pomáhají zvládnout danou látku.

Někteří žáci mají na určitý předmět úlevu. I zde se dílčí testy hodí.

Za nás jsou užitečné, a tak je připravujeme a zakládáme pro všechny kapitoly.

Testů je již tolik, že se seznam veřejných testů stal trochu nepřehledný. Proto jsme přidali do seznamu veřejných testů tlačítko Zobrazit / Skrýt i dílčí testy.

Zobrazte si dílčí testy a podle potřeby zadávejte třídě, skupině, jednotlivci..