Při implementaci CvičebniceOnline je třeba založit zdrojová data:

 1. Učitele
 2. Žáky
 3. Třídy
 4. Klasifikační skupiny

Nejrychlejší je import z IS školy pomocí souboru typu Excel. Jak postupovat:

 1. CvičebniceOnline založí školu.
 2. CvičebniceOnline založí účet správce.
 3. CvičebniceOnline nebo správce školy založí kmenové třídy.
 4. Správce školy exportuje data z IS školy.
 5. CvičebniceOnline nebo správce školy upraví exportovaná data a nahrají je do CvičebniceOnline.
 6. CvičebniceOnline založí učitele, žáky.
 7. Správce školy založí klasifikační skupiny.
 8. Správce školy nastaví práva pro tvůrce testu a správce školy.

Jak exportovat data z Bakalářů?

Spustit Bakaláře.

Spustit modul Evidence.

Menu Sestavy – Sloupcové seznamy – Třídy

Změnit položky seznamu – rozkliknout prostřední část z názvem Obsah.

První položka bude Třída arabsky.

Druhá položka Ročník.

Třetí položka Příjmení.

Čtvrtá položka Jméno.

Pátá položka bude E-MAIL.

Šestá položka bude heslo, změní se až v Excelu.

Sedmá položka je opět E-MAIL.

Potvrdím výběr tlačítkem OK.

Tlačítko Parametry tisku. Zvolím Směrování výstupu na Textový soubor .xls.

Zvolím tlačítko Export na media.

Otevřu exportovaný soubor.

Vymažu hromadnou úpravou tečku z označení třídy – Ctrl + H nahradit tečku za nic.

Vložím šestý sloupec, vyplním předvyplněné zvolené heslo.

Smažeme hlavičku souboru. První řádek budou již data.

Uložíme a předáme CvičebniciOnline.

Ve stejném formátu připravíme i učitele. Tam Bakaláři nemají vhodný export. Domluvíme se vždy individuálně.

Ukázka souboru žáků: