Menu Tvorba testů – Moje třída.

Druhá záložka Klasifikace

Vyberete třídu a předmět. Zobrazí se známky přidělení v Cvičebnici on Line daným žákům v tomto pololetí. Jména dětí jsou smazány.

U Vašich známek – vašeho předmětu, jde známka rozkliknout a vidíte detail.

Změna nastala u zadávání známky, kde se pole s poznámkou rozdělilo na dva typy. Poznámku ke známce, kterou vidí žák a interní poznámku, kterou si může zapsat vyučující.