Každý, kdo zadá test, učí děti, měl by s nimi komunikovat. Pokud tedy dítě najde problém nad otázkou, ptá se a koho jiného, než svého učitele – zadavatele testu.

Každý učitel má ve svém menu Tvorba testů – Oznámené chyby v mých testech.

V seznamu, který se zobrazí je vidět, kdy byla chyba nahlášena, z jakého předmětu, v jakém testu, v jaké otázce, kdo ji nahlásil, komu byla chyba přidělena k řešení, stav chyby, tlačítko zobrazit. Defaultně je nastavený filtr na nové chyby, ty jsou nejdůležitější. Změnou filtru uvidíte i ostatní již vyřešené chyby.

Chyba má status nová, vyřešená nebo odmítnutá.

Při zobrazení detailu chyby vidíme:

Detail nahlášené chyby v levé části. Zde je důležité tlačítko Zobrazit test s chybou. Doporučuji na něj klikat prostředním tlačítkem myši – kolečkem, aby se test otevřel v nové okně a zůstala vám otevřená nahlášená chyba. V pravé části je detail otázky.

Dále jsou tu tři možnosti, co s chybou dělat.

Vyřeším chybu sám.

První možnost je Odpovědět žákovi. Vyplníte poznámku – odpověď, kterou vidí žák a tlačítkem Uložit a odmítnout – vyřešíte chybu. Jinou volbu nemáte, protože v případě, že má žák pravdu, tak to znamená změnu otázky a v tomto případě předáváte otázku Cvičebnici On Line s popisem změny.

POZOR: vyřešíte otázku jen když chybu odmítáte!

V ostatních případech otázku jen předáte někomu jinému.

Předám chybu jinému učiteli.

Pokud jsem v kontaktu s jinými vyučujícími, chci mu ukázat chybu nebo jiný učitel dělal daný test a já ho jen použil, tak mohu chybu předat někomu jinému.

Přepnu se do záložky Předání chyby učiteli.

Vyberu učitele a případně mu napíši komentář k chybě. Uložím a předám stiskem tlačítka.

Předání chyby Cvičebnici On Line

Tento stav použijete ve chvíli, kdy je opravdu otázka chybná, má v sobě překlep, chcete změnit odpovědi, zadání otázky ….

Vyplníte svůj postoj k otázce, co se má změnit a předáte k řešení Cvičebnici On Line a ta nahlášenou chybu opraví a napíše žákovi řešení.