Protože jsme jenom lidi a stejně jako každý i my chybujeme, tak se může stát, že bude v otázce chyba.

Tuto skutečnost máme velmi neradi a tak je ve Cvičebnici On Line systém, jak chybu rychle opravit. Po vyhodnocení testu se u každé otázky objeví tlačítko Nahlásit.

Toto tlačítko slouží k nahlášení chyb v otázkách. Chyb typu překlep, chyba typu vím, že mám vše správně a neshodneme se na odpovědi. Byli bychom rádi, aby jste použili všechny možné postupy, jak váš výsledek ověřit, než nahlásíte chybu.

PROSÍME všechny, aby nehlásili co si spletli a proč není odpověď správná. HLAŠTE opravdové chyby, které je třeba opravit, aby ostatní měli již zadání i odpovědi správně.

K ověření správnosti své odpovědi máte knihu, Google, rodiče, vyučujícího.

DŮLEŽITÉ – po té, co nahlásíte chybu se za čas podívejte, jak vám Cvičebnice On Line odpověděla na chybu a co se s ní stalo.

Bez přečtení reakce na chybu se nemáte jak poučit a změnit způsob vyplňování – opakujete pořád dokola stejnou chybu a pořád dokola jí nahlašujete!

O svých nahlášených chybách a reakcí na ni se dozvíte v menu Spuštění testu – Moje nahlášené chyby