Protože je testů veliké množství, je vhodné si ukázat, jak se dá hledat konkrétní test.

Ukáži to na Anglickém jazyku pro šestou třídu.

V seznamu všech testů je několik typů testu. První velikou kapitolu tvoří slovíčka, druhou kapitolou jsou nepravidelná slovesa, třetí kapitolou jsou ostatní gramatické jevy, kterých hodně přibývá.

Protože se vše vyvíjí, tak i do budoucna bude toto členění mít štítek a bude se dát podle něj filtrovat. Teď ještě to není a plnohodnotné vyhledávání funguje a bude fungovat vždy.

Pojďme do toho:

V horní části seznamu testů je kouzelné pole:

Toto pole se používá k plnému – full textovému vyhledávání v testech. Funguje vhodně na jedno slovo. Napíše se pojem, který hledáme v názvu textu: např. slovíč
Zobrazí se jen testy s názvem slovíč

Nebo slovo nepravideln

Nebo nově jsem začal všechnu gramatiku slovem Gramatika

Pokud názvy nejsou ještě nastavené – nemají slovo gramatika, tak se na tom pracuje :-).

V seznamu testů se dá takto vhodně hledat cokoli – procenta, rovnice, tvarosloví, Husité …..