Pojmy

CvičebniceOnline – Testovací prostředí pro tvorbu vlastních testů nebo využití veřejných testů vytvořených týmem CvičebniceOnlice. Testovací prostředí na adrese www.cvicebniceonline.cz.

Systém – CvičebniceOnline.

Uživatel – Jednotlivec, který používá licenci CvičebniceOnline a využívá testovací prostředí CvičebniciOnline.

Organizace – Škola nebo firma, která zakoupí licenci CvičebniceOnline a využívá testovací prostředí CvičebniciOnline na práci více uživatelů ve skupinách.

Správce systému – Organizace, která používá licenci CvičebniceOnline na práci více uživatelů ve skupinách musí mít definovanou osobu, která bude spravovat uživatele a organizaci.

Seznam licencí CvičebniceOnline.

Seznam licencí naleznete zde.

Zakoupení licence uživatelem

Uživatel si kupuje licenci na stránkách www.cvicebniceonline.cz prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Zakoupení licence organizací

Organizace si kupuje licenci na stránkách www.cvicebniceonline.cz prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo při návštěvě našeho prodejce přímo v organizaci.

Zálohování dat CvičebniceOnline

Data CvičebniceOnline jsou minimálně jednou denně zálohovaná týmem CvičebniceOnline.

Nápověda k CvičebniceOnline

Po nákupu licence CvičebniceOnline a přihlášení uživatelů do Cvičebniceonline jsou k dispozici návody, které pomohou s ovládáním CvičebniceOnline.

Minimální požadavky pro funkčnost CvičebniceOnline

K práci se systémem CvičebniceOnline je potřeba funkční internetová přípojka v minimální rychlosti 10 Mb/s.

CvičebniceOnline ke svému spuštění dále potřebuje internetový prohlížeč. Garantovaná funkčnost CvičebniceOnline je pro internetový prohlížeč Chrome a Mozilla Firefox v poslední aktualizované verzi.

CvičebniceOnline ke správné funkčnosti doporučuje udržovat aktuální operační systém uživatelovo zařízení.

Garantovaná funkčnost CvičebniceOnline je pro osobní počítače.

Použití CvičebniceOnline na mobilních zařízeních je možné, jen nelze garantovat plnou funkčnost CvičebniceOnline.