Maximální využití CVIČEBNICEONLINE

Pro maximální využití CvičebniceOnLine je vhodné zapojit do procvičování vyučované látky dítě, vyučujícího i rodiče.

CvičebniceOnLine je navržena tak, aby časově zatěžovala rodiče v co nejmenší míře. Hlavně má fungovat z pohledu kontrolního a motivačního. Podpora dítěte, pochvala, zpětná vazba je pro dítě hodně důležitá. Obráceně i rodič je rád, že se jeho dítě učí a CvičebniceOnLine mu dává jasnou zpětnou vazbu s jakou úspěšností.

Vyučující

Velmi důležitou částí CvičebniceOnLine je vyučující. Jako rodiče žádejte, aby se škola do projektu přihlásila a používala ho. Pro školu je projekt zdarma, dojde k zaškolení vyučujících a tak je to jen na ochotě vyučujícího. Vyučující je ten, kdo k CvičebniciOnLine přiláká dítě, zadá mu domácí úkol, který později použije jako test, vyčlení mantinely zkoušené látky daným testem. Dítěti dá jasný cíl, jasný konec práce – zvládnutí otázek testu a možnost uspět.

Testy jsou postaveny tak, aby pokryly danou látku a tak vlastně dovedou dítě ke zvládnutí látky a úspěchu. Motivací je první žák, který CvičebniciOnLine k opakování použije a začne být úspěšný. Děti jsou soutěživý a tak využijme jejich základní motivaci. Prospěje to především našim dětem.

Po malých krůčkách

Každá látka má dílčí malé části – krůčky, které dělá dítě k zvládnutí celého problému. Z více malých částí – dílčích testů se pak skládá celý test – celá jedna látka. Dítě postupuje postupně, po drobných krůčkách tak, jak se látku při výuce učí. V případě neúspěchu získává dítě z výsledku testu, který kontroluje odkaz na menší testy, které je potřeba lépe procvičit a způsobily neúspěch. CvičebniceOnLine pomáhá dělit a ukazovat na případný problém.

Dítě používá CvičebniciOnLine tak často, jak často vhodně doplňuje vyučující svou výuku odkazem na daný test.

Pokud váš vyučující CvičebniciOnLine nechce používat, nevěšte hlavu, látku, kterou se dítě učí vyhledejte v seznamu testů a sami dítěti naplánujte příslušné testy. Testy jsou chronologicky poskládány tak, jak jde výuka ve škole za sebou a zvládnete to i vy, rodiče. Spojte se s ostatními rodiči, pomáhejte si, žádejte vyučujícího, aby se do projektu zapojil.

Učení

Dnešní doba začal dělit způsob učení dětí na dvě skupiny. Učení na známky a na znalosti. My jsme se učili na znalosti. Ve škole látku probrali, dostali domácí úkol a ten den vypracovali, rodiče kontrolovali správnost úkolu, který podepsali. Do týdne nás vyučující z látku zkoušel. Do měsíce znovu a následně jsme látku opakovali čtvrtletní písemnou prací. Toto je učení na znalosti. Minimálně pětkrát opakovat. Dnešní děti se učí na známku. Opakování jim chybí, mají ve škole málo známek, látku se naučí, dostanou známku a vypustí z paměti. Stačí tak málo. Po malých krůčkách a častěji látku opakovat. Stačí používat pravidelně a systematicky CvičebniciOnLine. Učte se na znalosti – na celý život.