Kde se přihlásit?

Přihlásit se můžete přes stránkách www.cvicebniceonline.cz, kde je odkaz v pravém horním rohu.

Přihlašovací údaje, kde je vezmu?

Pokud jste žákem školy používající CvičebniciOnline, získáte přihlašovací údaje od svého třídního učitele nebo IT správce vaší školy.

Pokud jste soukromá osoba a chcete používat CvičebniciOnline, tak se obraťte na email info@cvicebniceonline.cz.

Změna hesla do CvičebniceOnline

Při prvním přihlášení dostanete heslo, které je vhodné si změnit.

Heslo si může změnit každý uživatel sám. Po přihlášení do CvičebniceOnline v pravém horním rohu klikne na název uživatele a vybere položku z menu Osobní nastavení:

Vyplní staré heslo a dvakrát zadá nové heslo. Dvakrát pro kontrolu, že heslo píše správně. Informace uloží – stiskne tlačítko Změnit heslo.

Jak pracovat s testy?

CvičebniceOnline má dvě sady testů.

Jedna sada se nazývá Veřejné testy. Jsou to testy, které vidí všichni uživatelé CvičebniceOnline a mohou si je kdykoli sami spustit.
Menu Spuštění testů – Všechny testy.

Druhá sada testů jsou testy přidělené vyučujícím přímo konkrétnímu žákovi. Říkáme jim Testy pro mě.
Menu Spuštění testů – Testy pro mě.

Testy jsou rozděleny dle ročníku, který žák navštěvuje a do předmětů v daném ročníku.

Kliknutím na příslušný předmět se zobrazí testy tohoto předmětu v tomto studijním ročníku.

Testy jsou označeny štítky. Zelený test se štítkem Hlavní sdružuje testy pod sebou a představuje převážně určitou větší ucelenou kapitolu látky.

Druhým štítkem je žlutý štítek s nadpisem Kapitola. Jedná se o test, který sdružuje část tématické látky, ale patří pod větší logický celek. Viz. obrázek nad tímto textem.

Tmavě modrý štítek s nadpisem Opakování slouží jako opakovací test po naučení menších částí větší kapitoly. Je potřeba procvičit více malých kapitol.

Světle modrý štítek s nápisem Opakování, co už znáš se používá jako označení testů předešlých ročníků a připomenutí látky, kterou již mají děti znát.

Testy pro mě

Jsou testy přidělení vyučujícím. Testy pro mě mají typ a dobu, po kterou test žák vidí. Dle typu testu s testem žák má pracovat.

Jaké typy testu máme?

 1. Domácí úkol – žák má za úkol v daném termínu dokončit test ideálně na 100 procent – bez chyby.
 2. Cvičení – žák má za úkol opakovat danou látku a to tím, že si denně minimálně jednou tento test spustí a co nejlépe odpoví. Hlídá se denní spuštění a výsledek.
 3. Písemka – písemná práce – zde je nutné si uvědomit, že písemnou práci lze spustit jen jednou. Velmi často je omezena časem a tak jak se jednou spustí, tak je nutné ji vyplnit. Písemná práce je hodnocena známkou.
 4. Čtvrtletka – čtvrtletní písemná práce. Stejné jako písemka. Jen se nemění pořadí otázek. Tak, jak si je učitel poskládá za sebe dle obtížnosti a látky, tak se každému žákovi sestaví test.
 5. Spustit jednou – Tento typ testu se používá u čtení s porozuměním. Žák má vidět otázky jen jednou, přečíst si potřebný text a na první pokus vyzkoušet, jak porozuměl textu.

Parametry Testu pro mě.

V seznamu přidělených testů učitelem – Testy pro mě vidím tyto informace:
1. Učitele, který mi test zadal – viz. obrázek – Zátko
2. Do kdy mám test dokončit – viz. obrázek do 6.4. (přidělen byl 1.4.)
3. Jaký typ testu to je. Může být Domácí úkol, Písemka, Cvičení…
4. Jak mám splněný úkol.
5. Červený symbol hodin znamená, že test je omezen časem.

Jaké jsou v testu typy otázek?

 • Napiš odpověď – otázka, kde mám do okénka napsat svou odpověď.
  Viz. Otázka č. 41
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-5.png.
 • Vyber jednu odpověď správnou – správná odpověď je označena kolečkem. Viz. Otázka č. 35
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-6.png.
 • Vyber více odpovědí – správnou odpovědí může být více možností. Výběrovým symbolem je čtverec.
  Viz. Otázka č. 34
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-7.png.
 • Diktát – odpověď se vybírá možnost z výběrového boxu.
  Viz. otázka č. 2
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-8.png.