Testy jsou rozděleny na dvě skupiny. Všechny testy – veřejné. Ty si může žák kdykoli spustit bez vazby na vyučující. Přidělené testy – Testy pro mě (z pohledu žáka). Ty mu přiděluje vyučující. Test má platnost od do, kdo test vyplňuje a typ. Žák test vidí až, když nastane datum a stanovený čas a zmizí mu ze seznamu ve chvíli, kdy je ukončeno datum a stanovený čas.

Test, který vyučující přidělí žákovi, sleduje práci žáka a tu vyučující může hodnotit. Vidí všechno, co žáci dělají. Kolikrát, kdy, s jakou úspěšností, jaký čas byl při spuštění testu žákem. Žák může test spustit, kolikrát chce. Doporučení je spustit test, vyhodnotit, podívat se, jak test funguje a pak se pokusit test splnit. Není žádné omezení spouštění testů mimo písemek.

Tato možnost opakovaného spuštění je dána tím, že snaha Cvičebnice On Line je, aby testy byly vždy z tolika otázek, aby ani jeden spuštěný test „nebyl stejný“. Měl stejnou obtížnost, ale jiné otázky. Jiné pořadí odpovědí. Jiné pořadí otázek.

Stavy přiděleného testu

Test, který vyučující přiřazuje žákovi, nabývá čtyři stavy. První stav je naplánovaný. Vyučující si připravil test a ještě není datum a čas od kdy má test žák vidět.

Druhý stav je spuštěný. Právě teď je datum a čas platnosti testu a žák test vidí v Testech pro mě. Test si spouští a pracuje na zvládnutí testu.

Třetí stav je k vyhodnocení. Je to stav, kdy žák test nevidí, ale vyučující jej ještě nevyhodnotil – neoznámkoval a tedy nezapsal hodnocení do Bakalářů.

Poslední stav je archiv. Test proběhl, žák test vyplnil, vyučující vyhodnotil a přesunul do archivu. Každý vyučující vidí jen svoje přidělené testy.

Cvičebnice On Line je postavena na tom, že vyučující práci zadává a kontroluje. Žák je při práci veden vyučujícím a ten testy vhodně doplňuje výuku.

Typy testů

Cvičebnice On Line na testování má tyto typy testů, které vyučující zadává žákům:

a. Cvičení – test, který si má žák spustit každý den, bez známkování, bez vazby na úspěšnost. Například násobilka, sčítání a odčítání … – základní znalosti, které žákovi nejdou. Cíl: procvičuj, zrychluj se a zdokonaluj.

b. Domácí úkol – test, který má platnost od do a v tomto období je nutnost udělat test na 100 procent. Bonus mají žáci, kteří v různých 3 dnech získají úspěšnost 100 procent. Cvičebnice On Line a paměť fungují na opakování a proto ve třech různých dnech. V Cvičebnici On Line získají sovičku – odměnu. Menu Spouštění testů – Moje sovičky.

c. Písemnou práci –  test může spustit žák jen jednou.

d. Čtvrtletní písemná práce – Zde je rozdíl od písemné práce jen v tom, že se zachovává pořadí otázek. Čtvrtletní písemná práce je strukturovaná a to zachovává tento typ testu.

e. Spusť jen jednou – Toto je nejmladší typ testu. V tuto chvíli se používá na čtení s porozuměním. Žák se připraví, přečte text a logicky jednou odpoví na otázky. Výsledkem je ukázka toho, jak čtený text pochopil.

Test je vnitřně složen ze sad otázek. Jeden test může mít desítky sad. Sada otázek sdružuje otázky stejného typu a obtížnosti. Proto je vhodné ponechat při zadávání testu již nastavený počet otázek v testu. Pokud by se změnil počet otázek, může se stát, že test nebude mít stejnou obtížnost při opakovaném spuštění a .….. Pokud by někdo chtěl měnit počty otázek v přidělovaných testech, bude vysvětleno později. Test se přiděluje buď celé existující skupině žáků – třída, skupina děleného předmětu. Nebo se může přidělit jen jednotlivci. Konkrétní žák má sám něco procvičit, vylepšit, udělat práci navíc, tak mu přidělím test.

Jak si spustit test?

Menu Spuštění testů – Všechny testy

Zde se žákům zobrazuje příslušný ročník. Protože jste učitelé, musíte kliknout na příslušný hledaný ročník. Zobrazí se předměty a po kliknutí na daný předmět se zobrazí seznam testů.

Prvním červeným obdélníkem se vracíte zpět na výběr předmětu a ročníku.

Druhým červený obdélník – tři tlačítka. Hvězdička je zařazení testu mezi mé oblíbené. Spustit test je spuštění testu. Ikona očička má pod sebou informace o testu – novinka, zatím se vyplňuje. Např. angličtina 6. Třída to má již vyplněné. Pracuje se na tom.

Kde najdu přidělené testy?

Menu Spuštění testů – Testy pro mě

Červený obdélník ukazuje testy přidělené žákovy učitelem s detailem data, typu, splnění.

Modrý obdélník ukazuje testy, které si žák označil jako oblíbené.

Jak přidělit test žákům?

Menu Tvorba testů – Tvorba testů – průvodce založením testu

Vybrat ročník, ve kterém hledám test

Vybrat předmět, ve kterém hledám test

Tlačítkem vpravo vybrat zvolený test

Na stránce, která se otevře, již nastavíme všechny parametry testu:

1. Červený obdélníkKomu test přiřazuji, vlevo jsou klasifikační skupiny, vpravo jednotlivci.

2. Modrý obdélníkOd kdy do kdy test žáci uvidí jako přidělený. Hrajeme si na datum a čas od, datum a čas do. U písemek důležité, písemka je vidět jen např. v danou vyučovací hodinu.

3. Zelený obdélník – Zvolíme typ testu a případně časové omezení. Časové omezení je v sekundách a vhodné ho použít při písemkách. Z domácího úkolu je vidět čas, jak dlouho práce trvá a tak zvolit časové omezení.

4. Název testu a počet otázek doporučuji neměnit. Časem vysvětlím více.

Kde test uvidím a co se s ním děje?

Menu Tvorba testů – Tvorba testů

Týkají se vás hlavně čtyři typy záložek. Moje naplánované jsou testy, které máte připravené, žáci je nevidí, protože nenastal datum a čas od. Každou minutu se Cvičebnice On Line kouká, zda se status testu nezměnil a posouvá testu naplánované do spuštěných. Již dnes si můžete naplánovat test na čas za týden atd.

Jakmile nastane datum a čas od, test má vidět žák, tak najdete test v záložce Moje spuštěné. Tam je test do doby, než vyprší jeho čas.

Jakmile vyprší platnost testu, tak se sám přesune do záložky Moje k vyhodnocení. Zde čeká test na oznámkování – zpracování.

Testy, které nechcete známkovat, tak je přesouváte do Můj archiv. Testy, kterým přiřadíte hodnocení, přepíšete známky do Bakalářů, opět uložíte do Archivu.

Svoje testy vidíte i na úvodní stránce po přihlášení do Cvičebnice On Line:

Červený obdélník ukazuje statistiku, kolik žáci spouští a dokončí vámi zadaných testů.

Modrý obdélník je rychlá navigace na vámi spuštěné a plánované testy, testy k vyhodnocení.

Jak číst informace mnou zadaných testů?

Menu Tvorba testů – Tvorba testů. Už jste pochopili, že celá Cvičebnice On Line je provázena záložkami, které dělí zobrazovanou věc na logické části.

I zde uvidíme sedm typů stavu testu a kliknutím na příslušný název se přepneme do seznamu daného stavu testu.

V seznamu testů je na první pohled vidět:

  • o jaký předmět se jedná
  • jak se test jmenuje
  • typ testu
  • kdo ho má přidělený
  • od kdy do kdy ho má vypracovat
  • kolik je otázek v testu
  • z kolika otázek se vybírá
  • tlačítko Otevřít

Tlačítkem otevřít se dostaneme do detailu testu:

Červený obdélník jsou záložky s daty testu. Přepínáním mezi záložkami vidíme Detail (dostaneme se později), dále pak Zadání, kde mohu změnit nastavení testu – pro koho je, kdy bude, co to je za test … Dále pak Sady otázek (dostaneme se později) a hlavně Výsledky.

Nahoře pod záložkami je tlačítko Tisk výsledků.

V modrém obdélníku je vidět, kdo a jak test již vyplnil a s jakou úspěšností.

Pod statistikou je výpis pokusů:

Červený obdélník je nejlepší pokus daného žáky. Počet spuštění, kdy naposledy žák test vyplnil, úspěšnost a čas nejlepšího pokusu.

Následuje ikona poháru. Kliknutím na ní je možné uložit hodnocení testu a případně poznámku k hodnocení.

Tlačítkem Výsledek se otevře seznam pokusů žáka tak, jak se o splnění testu pokoušel. Všechny vyhodnocené pokusy s informací kdy test spustil, jak dlouho ho vyplňoval a s jakou úspěšností.

Zde jsem zvýraznil tlačítko Vyřadit – fialově. Toto tlačítko je důležité hlavně pro písemné práce. Žák smí spustit test jen jednou a tak druhou možnost nemá. Přijdete do třídy, žáci se přihlásí do počítače a jeden rychlý žák si zvědavě test spustí. Běží mu čas, nemáte možnost mu říci, co jste chtěli říci a ejhle. Žák má vyplněn test a úplně blbě. Nic se neděje. Víte proč to je. Jde sem do seznamu testů a jejich pokusů a daný pokus Vyřadíte. Tím se umožní žákovi test opakovat. Dále se dá tlačítko použít ve chvíli, kdy hodnotíte děti a statisticky vám vadí testy, které žák například otevře a okamžitě vyhodnotil. Zvyšují počet pokusů a nechcete je tam. Tak je jednoduše vyřadíte. Dobré je, že zůstanou vidět, jen se přeškrtnou a nepočítají.

Výsledky si mohu libovolně seřadit podle sledovaných veličin. Kliknu-li na příslušný název sloupce, tak se mi v horním grafu a výpise seřadí testy od nejlepšího po nejhorší.