Kdo si není jistý a chce si vše vyzkoušet a vidět, jak to funguje, zadejte si test sami sobě a uvidíte, jak se CvičebniceOnLine chová. Kde je test vidět, jak se zobrazí v Testech pro mě. Omezte jej krátkým časem (přidělte si ho na deset minut) a uvidíte, jak se přesouvá mezi stavy naplánovaný, spuštěný, k vyhodnocení. Pak mu vyplňte známku za vypracování a přesuňte test do archivu.

Pro ty, kteří potřebují postup:

 • Menu Tvorba testů – Tvorba testů – Průvodce založením testu
 • Vyberu ročník (kliknu na něj) – já dám druhou třídu, protože tam je násobilka a tu umím 🙂
 • Vyberu předmět matematika (kliknu na ní)
 • Vyberu si test Násobilka – Násobení tím, že na konci řádku s názvem testu kliknu na tlačítko vybrat.
 • Zvolím uživatele s přístupem k testu tak, že kliknu do pole pro vyplnění, otevře se mi roletka se jmény uživatelů a začnu psát začátek svého příjmení. A tak, jak píši, se v otevřené roletce filtrují uživatelé pro výběr, až tam budu jen já a moji jmenovci. Kliknu na své jméno. Roletku zavřu tím, že kliknu libovolně jinam, kde se nic nenachází a roletka se zavře. V okénku je zobrazen seznam uživatelů, který jsem test přiřadil. Mohu přiřadit test libovolnému počtu jednotlivců tím, že je v seznamu najdu a označím – kliknu na ně. Označení uživatele vidím v pravé části řádku seznamu. Opětovným kliknutí se zruší označení.
 • Nastavím časy a data od kdy do kdy test má uživatel vidět.
 • Vyberu typ testu.
 • Pokud chci, tak test omezím časem. Po zvoleném počtu minut se test sám ukončí a vyhodnotí. Přidělit lze půlminuty. Menší dělení nemá smysl.
 • Stisknu tlačítko vytvořit test.
 • Jdu do menu Tvorba testů – Tvorba testů, záložka Moje naplánované, a pokud nenastal čas od, tak zde test uvidím. Jakmile čas nastane, sám se test posune do záložky Moje spuštěné.
 • Protože jsem si test přidělil sám sobě, tak v menu Spouštění testů – Testy pro mě přidělený test uvidím a mohu spouštět.
 • Jakmile nastane čas do, test se sám posune do záložky Testy k vyhodnocení a zmizí v sekci Testy pro mě.
 • Jdu do menu Tvorba testů – Tvorba testů – záložka Moje k vyhodnocení.
 • Tlačítkem otevřít si otevřu daný test.
 • Ikonou poháru za vítězství si zvolím známku jedna.
 • Tlačítkem Přesun do archivu přesunu test do archivu. Mezitím jsem si seznam známek přepsal do Bakalářů nebo vytiskl.
 • Tím život testu končí.