Statistika práce dětí je přehledně vidět v menu Tvorba testů – Moje třída

Vyberte třídu, případně předmět, rok a měsíc. Zajímavou volbou je zobrazit přidělené testy. Stisknete tlačítko Zobrazit

Po zobrazení se zobrazí seznam dětí dané třídy dle zvolených parametrů. V prvním řádku jsou počty dokončených testů v daný den – sloupeček. Toto číslo je zobrazeno modře. Pod ním v druhé řádce je číslo udávající počet přidělených testů v daný den.

Na modré číslo se dá kliknout a zobrazí se detail jednoho žáka na daný den. Seznam jím vyplněných testů s úspěšností s možností otevřít daný výsledek.

V první části statistiky je vidět, kolik a jakých testů dítě dělalo a čas, který mu to zabralo.

Druhá část je věnována přiděleným testům. Podívat na výsledky testu se může jen ten, kdo dítěti test zadal.

Třetí část je věnována veřejným testů. Ty si žák dělá dobrovolně, bez vazby na učitele.